Projecten  CultuurKaravaan 2007

15 en 16 oktober 2007: Cultuurkaravaan
‘Op bezoek bij de kunstenaar’
 
Eric Odinot
Adres werkplaats: Sas 1*, Zierikzee
06 51363656
 
*Sas 1 zijn de witte houten loodsen bij het nieuwe busstation van Zierikzee.
 
                                                                                                                       
 
    
     
                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
N.B. 
Er is in de werkplaats geen toilet
Het is aan te raden om oude kleren aan te trekken
 
PROGRAMMA
                       
Voorbereiding vooraf
Om ervoor te zorgen dat de leerlingen actief betrokken worden bij het bezoek, is een oriëntatie op dit bezoek aan te bevelen.
 • Dit kan door het aanklikken van www.odinot.nl, en dan onder ‘projecten’ -‘Cultuurkaravaan’.
 • Onderaan de pagina is een opdracht / kijkwijzer geplaatst, waardoor leerlingen gericht gaan kijken.
 • Leerlingen krijgen de opdracht één vraag te bedenken, die ze willen stellen aan de kunstenaar.
Mocht deze voorbereiding vooraf niet in de planning passen, dan zal het bezoek beginnen met een korte introductie ter plaatse.
 
Het bezoek
 • Introductie: Wie ben ik, wat doe ik? Kunstwerken worden getoond ter illustratie. Korte beschrijving van het productieproces om bronzen beelden te maken.
 • Leerlingen worden verdeeld in twee groepen:
  • Groep 1 bekijkt de video over het werk van de kunstenaar.
  • Groep 2 gaat praktisch aan de slag met afgieten in mallen.
  • Halverwege wisselen groep 1 en groep 2 van opdracht. 
 
* Groep1
Leerlingen bekijken de video en beantwoorden de vragen / maken een schets.
 • Wat spreekt je aan in het werk Eric? Wat niet?
 • Heb je wel eens kunst / monumenten in de eigen omgeving zien staan? Welke? Wat vond je mooi, wat niet mooi? Waarom?
 • Heb je thuis ook kunst in of rond het huis? Wat vind je daar van?
 • Misschien heb je laatst in ‘de Wereldregio krant’ gelezen over Centree. (Het artikel ligt ter inzage): Er moet op de rotonde voor het gemeentehuis in Zierikzee een kunstwerk geplaatst worden. Welk kunstwerk van Eric zou je daarop willen plaatsen? (Of maak een eigen ontwerp). Opdracht: schetsen van het kunstwerk in de foto van de rotonde.
 
* Groep 2
Nadere uitleg over de techniek van het gieten in mallen.
Leerlingen gaan zelf aan de slag en gieten met gips. 
 
 

K I J K   W IJ Z E R

C U L T U U R K A R A V A A N   2 0 0 7
 
  
1.    Klik aan  W W W . O D I N O T . N L
 
Snuffel eens rond op deze site
Je kunt steeds terugkeren naar het begin, door op THUIS te klikken.
  
2.    Bekijk twee P R O J E C T E N
 
1. Ga naar THUIS, dan kom je op de homepage (openingspagina)
    Klik aan: PROJECTEN
    Klik door naar  P l e k   6
 
2. Ga naar THUIS
    Klik aan: PROJECTEN
    Klik door naar  S t r a n d b a k j e
  
3.    Bedenk een V R A A G die je 15 of 16 oktober stelt aan ‘de kunstenaar’
 
Bijvoorbeeld: Waar worden de kunstwerken van gemaakt? Voor wie zijn ze bedoeld? Wie betaalt het? Wat heb je er aan?
 
 
 
 
 
English flag   Dutch flag / Nederlandse vlag