Projecten  Strandbakje

Het CBK Zeeland heeft ontwerpers uitgenodigd een Nieuw Zeeuws Produkt te ontwerpen en te presenteren in de expositieruimte van het CBK aan de Balns 17 te Middelburg.

Op deze link kunt u e.e.a. terugvinden: http://www.cbkzeeland.nl/?art_id=226
op deze link een video-presentatie:  http://nl.youtube.com/watch?v=T_CseCCLdUY

montage 3D video NuFormer Digital Media - Zierikzee
overige montage Jaap Verseput - Zonnemaire
redactie Josien Pootjes - Middelburg

Wat is een Strandbakje?

Strandbakje van karton, met de ribbels van het strand
Strandbakje van karton, met de ribbels van het strand

Het Strandbakje: een nieuw Zeeuws product.

Dit Strandbakje is een uniek concept voor de productie van een kartonnen patatbakje.
In het bakje is een golfpatroon aangebracht, ontleend aan het strand.

De prijs van het kartonnen Strandbakje ligt hoger dan die van een plastic bakje. Kiezen voor het Strandbakje is kiezen voor een “typisch Zeeuws product’’.
Vervaardiging is mogelijk met een rifflewals die dit golfpatroon uit een plaat karton kan stansen.

Wat over blijft is het creëren van vraag. In de marketing gaat het dan over identiteit, merk en imago. Het Strandbakje fungeert hierbij als merk, als beelddrager van onze Zeeuwse identiteit ten behoeve van een nieuw imago. 

zie ook video presentatie: http://nl.youtube.com/watch?v=T_CseCCLdUYWaarom een Strandbakje?

Waarom een Strandbakje?

Zeeland, gevormd uit zee en land, heeft weliswaar een rijk verleden, maar evenzeer grote potentie voor de toekomst. Na een lange strijd tegen het water, realiseren we ons dat we ook kunnen meewerken met de natuur.
Het samen gaan van natuur en cultuur is typisch Zeeuws. Het besef dat we kennelijk anders kunnen omgaan met diezelfde natuurlijke omgeving, herbergt daarom ongekende toekomstmogelijkheden voor Zeeland. Het ligt bovendien voor de hand dat dit niet alleen geldt voor de waterproblematiek maar voor alle milieuaspecten.

Deze potentiële rijkdom, het besef dat we ‘goud’ in handen hebben, is het ‘ei van Columbus’. De ‘kip van Columbus’ is daarmee het idee dat we aan deze identiteit juist ons imago kunnen ontlenen. Identiteit en imago beïnvloeden elkaar en als we het goed doen kunnen we, met het oog op een duurzame toekomst, zowel de Zeeuwse identiteit versterken alsook een heel sterk imago creëren.

Het waarom van het Strandbakje is duidelijk. In de marketing geldt de trits identiteit, merk en imago; het Strandbakje fungeert als ‘merk’, als beelddrager voor zowel identiteit als imago.

Wat is nou inspirerender dan patat te eten uit een bakje met de identiteit van datgene waarvoor velen hier komen recreëren?
Of recreatiever dan de grens te beleven tussen geschiedenis en toekomst?
English flag   Dutch flag / Nederlandse vlag