very tales  nieuwe visie op duurzaamheid

klik op de link voor een geillustreerde versieintroductie

nieuwe visie op duurzaamheid


De zee verandert, daarmee verandert niet alleen onze horizon maar ook ons wereldbeeld. Duurzaamheid is eenheid creëren tussen mens en natuur. Een nieuwe cultuurfase vraagt om een ander perspectief, om een integraal uitgangspunt. Met ecologie als bron.

Het huidig 3P-denken is uiting geven aan een wereldbeeld waarin de mens zich opstelt als exclusieve eenheid, terwijl mens en natuur een inclusieve eenheid vormen.

Per dag komt er genoeg zonlicht binnen vallen voor een heel jaar. We hebben geen energieprobleem maar een transitieprobleem.

Het transitieprobleem ligt in het anoniem omgaan met de aarde; we kijken naar de zee als naar een aquarium terwijl we er middenin zitten.

Vroeger waren we inclusieve eenheid, na het industriële tijdperk een exclusieve eenheid. De inclusieve eenheid tussen mens en natuur herontdekken, betekent de eigen menselijke natuur (terra incognito) herontdekken en van daaruit opnieuw zinvolheid geven aan sociaal-cultureel handelen.

In 3P denken gaat people over mensen, planet over het andere afgescheiden deel. De anonieme omgang met de aarde ontstaat ook door ons geldsysteem. Profit ‘rules’.

Fysieke duurzaamheid gaat over synergie. Duurzame economische groei is groei van synergie en het economisch paradigma (dat economie moet groeien), blijft onverlet als geld uitdrukking is van synergie.

Dat wil zeggen dat geld nu de uitdrukking van synergie danig in de weg staat, 'profit rules’. Met een 'groen' economisch systeem komen we een eind. Geld is slechts ruilmiddel; als we ‘geld’ geregeld hebben, blijven people en planet over - attitude. De andere kant van het transitie probleem.

Mens en natuur opnieuw laten samengaan (attitude) komt van binnenuit. Wij zijn natuur. Maar de eigen menselijke natuur opnieuw ontdekken en daar naar handelen, is een heel ding. In de Oosterse spirituele traditie gaat het over de ‘genius loci’, de geest van de plek. Die is er in het Westen ook maar we zijn dat kwijtgeraakt (aquariumtijdperk).

Inclusieve eenheid is doel-betrokkenheid (teleologie) verbinden aan de plek waar je woont, de aarde. Huis en haard in evenwicht brengen met het geheel, betekent ook het hart gebruiken.

‘Nieuwe visie op duurzaamheid’ gaat over synergie, geld als uitdrukkingsmiddel van synergie gebruiken en hoofd en hart opnieuw verbinden. 

stichting Very Tales 22 november 2008


English flag   Dutch flag / Nederlandse vlag