very tales  visie kunst en cultuureiland

Visie kunst en cultuureiland, is gemaakt als bijdrage aan de transitie-arena voor Schouwen-Duiveland.

"Meewerken met de natuur" lijkt over iets te gaan dat buiten ons ligt. We gaan uit van een zelfbeeld van ‘de mens als cultuurverschijnsel’. Er is geen verbinding meer met het geheel noch met de eigen menselijke natuur. Doordat we anoniem omgaan met onszelf, gaan we anoniem om met de aarde.

Maar wij zijn natuur en mens en natuur vormen een inclusieve eenheid. ‘De mens als natuurverschijnsel’ zien is een nieuw paradigma. "Meewerken met de natuur" is meer dan (anoniem) communiceren wat je al weet. het is vooral communiceren vanuit je ‘eigen menselijke natuur’, vanuit het hart. De cultuuromslag ligt in het persoonlijk maken, vormgeven aan wat we willen en zo het het nieuwe oergevoel creeren.

De transitie voor Schouwen-Duiveland kan met een verbindende visie vorm geven aan het opnieuw samengaan van mens en natuur.
Visie kunst en cultuureiland geeft hiervoor de aanzet.
De transitie voor Schouwen-Duiveland is vergelijkbaar met de gedaantewisseling van rups - pop - vlinder. In de rups zit alles om vlinder te worden; het vlinderstadium heet 'imago'. Ontpoppen is een imago campagne.

Het rupsstadium kennen we, de cultuuromslag gaat erom duurzaamheid te koppelen aan identiteit en zo te komen tot een nieuw imago. Ons brein geeft betekenis aan wat we zien. De metamorfose is natuur weer 'persoonlijk' maken, collectief en individueel.

We gaan niet alleen anoniem om met de aarde, we hebben ook een anoniem geldsysteem. Hier wordt elders op ingegaan.


English flag   Dutch flag / Nederlandse vlag