very tales  Duurzame ontwikkekking

Ecosysteem-wederdiensten (ESWD)

 

Synergie ontstaat door in wederkerigheid dienst en wederdienst te leveren. Niet alleen sociaaleconomisch. Met name synergie tussen mens en natuur is het wezen van duurzame ontwikkeling.

 

Dat economie moet groeien lijkt een ‘natuurwet’. Maar vanuit een systeembenadering  gezien, kan economie alleen groeien als dit groei van synergie betreft. De maat voor synergie, eveneens een maat voor duurzame ontwikkeling, is gedefinieerd als eco-exergie (Jørgensen 2006).

 

De diensten die de natuur aan de mensheid levert lijken een gegeven. Dat mensen ook wederdiensten kunnen leveren, is een eye-opener. De begrippen dienst en wederdienst zijn de gemakkelijke vertaling van de begrippen ecosysteemdienst (ESD) en ecosysteem-wederdienst (ESWD). Het onderstaande is een poging deze ESWD te omschrijven.

ESWD toegelicht

icon for pdf file Ecosysteem-wederdiensten (ESWD)  (766 KB)

energielandschap in de media

icon for pdf file energielandschap PZC 25 mei 2011  (16369 KB)
English flag   Dutch flag / Nederlandse vlag